Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde Çalışanlarımıza , Topluma , Çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz.
 
Sürdürülebilir Büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler , çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.
 
İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz , tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.
 
Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz.
 
İnsancıl , Cana Yakın ve Mütevazi yaklaşımımız ile çalışanlarında birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz .
 
Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler ; çalışkan , disiplinli , titiz ve sabırlı olmayı özendiririz.
 
Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde ; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır , dil , ırk ,renk , cinsiyet , din , mezhep , siyasi düşünce , yaş , fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
 
Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır , Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz .
 
Tüm faaliyetlerimizin Çevresel Gerekliliklerini , Çevre Politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz.
 
Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz.
 
Çevresel Etkilerin Azaltılmasını , Enerji ve Doğal Kaynakların Korunmasını ; Ürün ve Proses tasarımlarımızda , gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir
bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.
 
Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde ; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması ; Tüm çalışanlarımız , Tedarikçilerimiz ve İşbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.
 
Sosyal konularda farkındalığın arttırılmasını eğitim programlarımız ile destekleriz.
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif