İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ
 
Çalışanlarımız İş ortaklarımız vemüşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli , dürüst ve adaletli olarak bilinir , bu itibarımızı hassasiyetle koruruz.
 
ETİK DAVRANIŞ KURALLARIMIZ
 
ADİL ÇALIŞMA ORTAMIN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
Adil bir çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülmesi en önemli önceliklerimizdendir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesine uygun olarak hazırlanan, tüm yasal düzenlemelere iş
süreçlerimizde tam uyum sağlarız. Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması , çalışanlarımıza karşı temel görevimizdir. Çalışma hayatı ilişkilerimizde Saygı , Aylayış, ve Güven ortamının yarattığı iş huzurunun , çalışanlarımızın gönülden bağlılığını ve çalışma hayatı başarısını etkilediğine inanır ve bu konuda üstün gayret gösteririz.
 
İlkelerimiz
 
Çalışma hayatı ile ilgili olarak faaliyetlerimizi , gerçekleştirdiğimiz ülkelerin yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelerine uyumlu olarak hareket ederiz . Çalışanlarımızın , işbirliği içinde olduğumuz tedarikçi ve taşeronlarımızın da Yasalara uygun hareket etmeleri ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerini bekleriz. İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarımızda; İşe alım , Kariyer Planlama ve Çalışan Gelişimi, Ücretlendirme, Ödüllendirme, Sosyal haklar vb. tüm uygulamaların adil olmasını sağlarız. Çalışanlarımız arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Çalışanlarımızın özel hayatının mahremiyetine saygı gösterir ve kişisel bilgilerinin gizli tutulmasına azamiönemi veririz.
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif