POLMAR Otomotiv Tic. San. A.Ş. Üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün ve proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre yönetim sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
 
 
Bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:
  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek;
  • Başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek ;
  • Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak;
  • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını eğiterek ve bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;
  • Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerdedaha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Pill Digital
İptal bar_close.gif